مراقبت های قبل و بعد از عمل بینی

مراقبت های قبل و بعد از عمل بینی

در طی عمل جراحی بینی، ساختار بینی با تراز کردن یا برداشتن غضروف، پوست یا ساختار استخوانی ناحیه بینی تغییر می‌کند. مهم است که قبل از جراحی بینی به طور کامل با جراح بینی خود مشورت کنید تا هرگونه شک و تردید در مورد انتظارات خود، مراقبت های قبل از عمل بینی و مراقبت های بعد از عمل بینی برای شما کاملا برطرف شود. در ادامه نکات مهم درباره مراقبت قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی به توصیه دکتر حسین کرم نژاد را میخوانید. ... ادامه مطلب